Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1351 2016-09-14 15:46:14 CZOK/44A/16/N - „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.”   dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
1352 2016-09-14 12:49:36 SRK/TZ/KWK C-2265-31/16 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział KWK „ Centrum” Szczegóły
1353 2016-09-14 11:46:48 SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 - Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
1354 2016-09-14 10:01:48 SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 - Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej "Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Pszowie KWK "Anna" Szczegóły
1355 2016-09-14 09:52:34 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Dostawa gipsu górniczego w 2016 roku dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum". Szczegóły
1356 2016-09-14 08:23:35 SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 „Dostawa urządzeń grzewczych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
1357 2016-09-08 12:45:10 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 - Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu - dz. nr 1207/28, 383,27 wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego przy ul. Goły 1 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."… Szczegóły
1358 2016-09-08 11:55:12 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 - Wymiana stolarki okiennej... Wymiana stolarki okiennej w budynku Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. przy kopalni KWK "Centrum" Szczegóły
1359 2016-09-08 09:08:00 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej.... Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa, pomiary ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I - KWK "Centrum", Część II - KWK "Boże Dary", Część… Szczegóły
1360 2016-09-08 09:01:02 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 - „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.   ZA  ROK 2016  I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły