UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1361 2018-07-31 09:49:20 SRK/NZ/KWK P- 2265–10A/18 - Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu...dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I ” Wykonanie wymiany 3 odcinków rurociągu : Ø 300 w pochylni łączące główną hale pomp na poz. 790m z szybem „Wanda”Ø 350 zachodniego w szybie „Wanda I” poniżej poz. 320m,Ø 350… Szczegóły
1362 2018-07-30 12:33:17 SRK/NZ/KWK C-2265-41/18/19„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w 2019 i 2020 roku” „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.   w… Szczegóły
1363 2018-07-30 12:21:52 KWK WII/01/18 - „Ocena wpływu likwidacji wyrobisk dołowych oraz szybów na warunki hydrogeologiczne w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Znak sprawy: KWK WII/01/18 „Ocena wpływu likwidacji wyrobisk dołowych oraz szybów na warunki hydrogeologiczne w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
1364 2018-07-30 11:49:48 SRK/NZ/AZM–2265–03/18 Część I – „Remont dachu budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Młodopolska 11-13-15 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Część II – „Remont przyłącza kanalizacji zewnętrznej dla budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 31 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." SRK/NZ/AZM–2265–03/18 Część I – „Remont dachu budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Młodopolska 11-13-15 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Część II – „Remont przyłącza kanalizacji zewnętrznej dla budynku… Szczegóły
1365 2018-07-30 10:18:17 CZOK/31/18/19 - „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski” Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Znak sprawy CZOK/31/18/19 „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski”   Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1366 2018-07-30 09:31:38 CZOK/30/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Znak sprawy: CZOK/30/18/19 „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład… Szczegóły
1367 2018-07-27 12:57:44 KWK M/09/18 - Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Znak sprawy: KWK M/09/18 "Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości… Szczegóły
1368 2018-07-27 12:31:13 CZOK/27/18 - „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.” „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w… Szczegóły
1369 2018-07-27 11:28:59 SRK/NZ/KWK P-2265-15/18 „Dostawa narzędzi ręcznych i materiałów dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”: „Dostawa narzędzi ręcznych i materiałów dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”: Część I: materiały tnące, cierne; Część II: narzędzia górnicze Część III: narzędzia ślusarskie, elektryczne, przyrządy pomiarowe; Część IV:… Szczegóły
1370 2018-07-27 10:19:37 SRK/NZ/KWK W II–2265–13/18 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 20 03 07 z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” . UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły