UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1371 2018-06-12 12:17:55 KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”  w Pszowie” Oferta… Szczegóły
1372 2018-06-12 11:54:26 SRK/NZ/CZOK-2265-32/18 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium: 3 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
1373 2018-06-12 11:30:04 SRK/NZ/KWK BD-2265-18/18 „Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. „Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”, w tym: Część I – „Remont pomp zatapialnych typu P” Część II - „Remont pomp zatapialnych typu PSZ”… Szczegóły
1374 2018-06-12 10:55:55 KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów ..... „Zabudowa kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas – Mos”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy… Szczegóły
1375 2018-06-12 10:45:05 SRK/NZ/CZOK-2265-20B/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1376 2018-06-08 11:55:27 CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:   Dostawa rur oraz złączek rurowych – Pompownia głębinowa „Kleofas”, Część II:  Dostawa rur z tworzywa sztucznego kołnierzowych dopuszczonych do pracy… Szczegóły
1377 2018-06-06 13:40:06 CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury   Część V:  Dostawa armatury do utrzymania pompowni CZOK dla SRK S.A. w Bytomiu. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Nr… Szczegóły
1378 2018-06-06 12:32:21 SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Wadium… Szczegóły
1379 2018-06-06 12:27:40 KWK K-J/02/18 - „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota - Jęzor - Brzezinka w km 1,100 - 2,300 - tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz” „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota - Jęzor - Brzezinka w km 1,100 - 2,300 - tor nr 1” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz” Oferta… Szczegóły
1380 2018-06-06 10:11:57 SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu. Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły