Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1381 2017-03-01 08:53:16 KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm „Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” Szczegóły
1382 2017-02-28 12:34:03 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 - Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych:       - pomiary (odczyty) stężeń energii potencjalnej alfa w powietrzu kopalnianym,       - pomiary dawek lub mocy promieniowania GAMMA w powietrzu kopalnianym,       -… Szczegóły
1383 2017-02-27 12:55:21 KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego                      KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Szczegóły
1384 2017-02-27 08:11:24 KWK BD/04/17 - Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Dokumentacja techniczna  - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla  wraz z wyposażeniem oraz likwidacją  przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi  obiektami ( wraz z kosztorysami … Szczegóły
1385 2017-02-24 12:36:46 CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej „Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego – szyb „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK”. wadium:    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące… Szczegóły
1386 2017-02-23 14:42:28 KWK BD/02/17 - Budowa zbiornika wody p.poż......... Budowa zbiornika wody p.poż. wraz z instalacją przyłączeniową dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK Boże Dary Uwaga : Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (… Szczegóły
1387 2017-02-23 13:42:12 KWK J-M/WR/01/17 - „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój ”. „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335  Jastrzębie - Zdrój ”. Szczegóły
1388 2017-02-23 12:46:04 KWK C/23/16/17/N - „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu ... " „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu Jan w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
1389 2017-02-23 12:03:30 KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1390 2017-02-23 12:03:00 KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. "Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r.", w tym: Część I - Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Część II - Dostawa spoiwa anhydrytowego… Szczegóły