Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1381 2017-10-17 15:32:12 KWK K/10/17/18 - Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia ... dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
1382 2017-10-17 08:27:29 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych.... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
1383 2017-10-17 07:48:36 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego .... „Remont rozrusznika elektrolitycznego do pompy wysokociśnieniowej typu OW dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK Centrum”.   Szczegóły
1384 2017-10-17 07:37:26 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego .... „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na działce nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach” Szczegóły
1385 2017-10-16 14:19:35 KWK C/37/17/18 - „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Likwidacja szybu „Skarga”– Etapy: Etap I - przygotowanie szybu do likwidacji, demontaż w szybie konstrukcji i urządzeń Etap II - demontaż górniczego wyciągu szybowego Etap III - rozbiórka budynku nadszybia… Szczegóły
1386 2017-10-16 10:49:26 CZOK/46/17/18 - „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I:       3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Część II:    … Szczegóły
1387 2017-10-16 10:19:06 KWK P/08/17 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z… Szczegóły
1388 2017-10-13 20:47:28 KWK BD/20/17 - Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary" : Część I i Część II Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary": Część I: Likwidacja budowli oczyszczalni ścieków. Część II: Likwidacja schronu przy bramie zachodniej.   Szczegóły
1389 2017-10-13 14:21:31 CZOK/21A/17 - Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”  Oddziału CZOK Szczegóły
1390 2017-10-13 13:59:13 KWK J M/15/17 Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu – Zdroju wraz z transportem Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych Część II: Dostawa elementów złącznych Część III: Dostawa uszczelek Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów Część V: Dostawa armatury Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz   z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos”   w Jastrzębiu – Zdroju wraz   z transportem                                    Część I: Dostawa… Szczegóły