UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
131 2019-08-01 08:33:23 Zakup materiałów biurowych, archiwizacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Link do formularza ofertowego Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w załączniku poniżej.       Szczegóły
132 2019-07-31 13:19:09 R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
133 2019-07-30 14:00:31 RO-KCL-0024/19 Izolacja akustyczna pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora w budynku biurowym SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 10"   Link do elektronicznego formularza Szczegóły
134 2019-07-30 13:41:59 RO-CZOK-0035/19 - Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/e5dff2ed-ada8-4593-9cbb-a2152b507fac Szczegóły
135 2019-07-30 13:22:38 RO-CZOK-0034/19 - Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/103906dc-4de8-49b4-93a6-a5a0efc1a120 Szczegóły
136 2019-07-30 13:20:45 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w 2019 roku. Link do formularza elektronicznego   Szczegóły
137 2019-07-30 12:37:41 ZP-B-0005/19 - Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. Znak sprawy: ZP-B-0005/19 "Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w… Szczegóły
138 2019-07-30 11:35:17 R-P -0007/19 - Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice) Część II – płótno podsadzkowe Część III – pył kamienny Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym:  Część I           – drewno kopalniane (stojaki, połowice), Część II          – płótno… Szczegóły
139 2019-07-30 10:34:04 ZP-B-0003/19-1-1: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I - VI znak sprawy: ZP - B - 0003/19 - 1 - 1 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A.,… Szczegóły
140 2019-07-30 10:04:50 R-PI-0011/19 Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery… Szczegóły