Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1391 2015-12-28 14:14:43 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Szczegóły
1392 2015-12-28 13:41:46 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 - Analizy chemiczne powietrza kopalnianego „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz chemicznych powietrza kopalnianego oraz oznaczenia zawartości części niepalnych lub wody przemijającej w pyle kopalnianym, intensywności zlegania i osiadania pyłu w wyrobiskach”. Szczegóły
1393 2015-12-28 07:55:51 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Część I:    Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym                      Część II:Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na… Szczegóły
1394 2015-12-23 13:24:18 CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II, Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II - przebudowa nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa rur do szybu – Dostawa rur… Szczegóły
1395 2015-12-22 15:06:08 KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Szczegóły
1396 2015-12-22 13:44:32 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
1397 2015-12-21 08:58:16 KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. „Świadczenie usług  związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
1398 2015-12-17 13:54:02 BZ/09/15/16 - Świadczenie usług pocztowych Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
1399 2015-12-17 12:31:39 BZ/07A/15/16 - Świadczenie usług medycznych Część I: Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem przez 24 godziny w dni robocze i wolne od pracy dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum”… Szczegóły
1400 2015-12-17 11:08:15 KWK M/58/15/16 - Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” Szczegóły