UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1391 2018-02-21 14:09:12 KWK K/02/18 - „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48… Szczegóły
1392 2018-02-21 11:44:00 SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. Wadium do przetargu: 800,00 zł Szczegóły
1393 2018-02-20 13:05:06 KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw...... Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego dla Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, Część III: pomp… Szczegóły
1394 2018-02-20 12:28:30 SRK/NZ/KWK J-M–2265–03/18 Dostawa pompy do podawania spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. WADIUM 2 700,00   Dostawa pompy do podawania spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły
1395 2018-02-20 12:00:00 SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury Wadium 2 000,00 PLN Dokumentacje techniczno- kosztorysowe na likwidację obiektów i wykonanie infrastruktury: 1. Budynek nadszybia szybu „Rejtan” 2. Droga kolejowa wraz z drogami technologicznymi z płyt żelbetowych oraz częściowe… Szczegóły
1396 2018-02-19 13:16:11 KWK J - M/02/18 - Projekt techniczny likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”... Część I, II, III, IV Projekt techniczny likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”: CZĘŚĆ I 1. Część południowa – plac zwałów węgla; 2.… Szczegóły
1397 2018-02-19 08:36:29 KWK M/02/18 Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II... Opracowanie pt.: Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II na których istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych Ogłoszenie nr 519779-N-2018 z dnia 19.02.2018r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 zł… Szczegóły
1398 2018-02-16 11:37:33 KWK J-M/18B/17/18Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”,… Szczegóły
1399 2018-02-16 08:53:15 SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla  SRK S.A.  Oddział KWK „Krupiński” zgodnie z załącznikiem nr do WO Wysokość wadium: 750,00 zł… Szczegóły
1400 2018-02-15 11:12:29 KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót  budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00… Szczegóły