UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1391 2018-06-01 13:58:38 CZOK/02B/18 - „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,  Etap II: „Projekt ujęcia i… Szczegóły
1392 2018-06-01 13:45:45 SRK/NZ/CZOK–2265–26/18 Naprawa lin stalowo-gumowych dla Oddziału CZOK Część I:Naprawa liny stalowo - gumowej typu ZEP dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Pstrowski. Część II: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Szombierki. Część III: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Dębieńsko. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1393 2018-06-01 12:36:01 BZ/02/18 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych                         oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I   - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK… Szczegóły
1394 2018-06-01 11:07:06 Postępowanie 2 Szczegóły
1395 2018-06-01 10:22:20 CZOK/11/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia.......... „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami  a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów: „Bańgów”,… Szczegóły
1396 2018-06-01 09:52:04 Postępowanie Szczegóły
1397 2018-05-30 08:40:10 SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 - „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów”:                                                                                                                                   Zadanie 1             - szyb „Cieszkowski” Pompownia Paryż Zadanie 2             - szyb „II” Pompownia Grodziec Zadanie 3             - szyb „Bartosz II” Pompownia Katowice… Szczegóły
1398 2018-05-29 14:26:26 CZOK/16/18/19 Wykonanie przekopu wodnego .... „Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 – Bobrek 840” w Pompowni      Stacjonarnej „Powstańców Śląskich - Bytom I” dla SRK S.A. w Bytomiu”. Ogłoszenie UZP nr 565610-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.… Szczegóły
1399 2018-05-29 13:09:09 KWK BD 13/18 Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5… Szczegóły
1400 2018-05-29 11:28:56 SRK/NZ/KWK S - 2265-05/18-Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły