Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1401 2017-06-12 10:37:59 KWK J-M/07/17 - Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
1402 2017-06-09 14:43:43 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki.... Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w zlikwidowanej KWK "Szombierki" w związku z zakończeniem odwadniania przez Pompownię "Szombierki" dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
1403 2017-06-09 12:30:15 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej..... Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie "Wschodnim II" należącym do PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła (dawniej KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła") do przyjęcia wody z likwidowanej… Szczegóły
1404 2017-06-09 12:16:00 AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część I       „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych  w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1405 2017-06-09 10:43:52 KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych... Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
1406 2017-06-09 09:35:09 KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Cześć I    – przebudowa ciągu K1 i K2 klap transportowych w… Szczegóły
1407 2017-06-09 09:00:56 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. "Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt." dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary" Szczegóły
1408 2017-06-09 08:43:44 SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych ... Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
1409 2017-06-08 11:55:55 KWK M/08/17 Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych.. „Dostawę materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017 roku w tym: Część I Piasek budowlany uziarnienie 0 - 2.0 mm. Część II Cement… Szczegóły
1410 2017-06-07 12:00:04 CZOK/04/17/18 - „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” ... Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.   Wadium: 5.900,00… Szczegóły