UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1481 2018-06-27 09:47:07 AZM/10/18 Część I: Remont dachów........Część II Remont dachów....... Część I: Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Będzinie przy ul. Joselewicza 10 i ul. Kolejowa 22 oraz w Czeladzi  ul. Poniatowskiego 6 i ul. Reymonta 97 będących wyłączną własnością… Szczegóły
1482 2018-06-27 08:10:11 KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB-200B/10 KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB – 200 B/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej   Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
1483 2018-06-26 14:04:16 AZM/08/18 Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów....Część II - Remont chodników.... Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym  oraz remont kanalizacji zewnętrznej do budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej… Szczegóły
1484 2018-06-26 11:51:32 SRK/NZ/KWK J-M-2265-08/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybu wentylacyjnego nieuzbrojonego JasVI dla SRK S.A. KWK "Jas-Mos" Wadium 900,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana… Szczegóły
1485 2018-06-26 10:53:27 KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. Oferta powinna… Szczegóły
1486 2018-06-26 09:26:46 KWK P/04/18 - „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę.” „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych… Szczegóły
1487 2018-06-26 08:46:36 SRK/NZ/KWK S-2265-05A/18- Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk"   Wadium - 2 100,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod… Szczegóły
1488 2018-06-25 11:01:57 KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Oferta powinna… Szczegóły
1489 2018-06-23 13:13:04 BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły
1490 2018-06-23 13:08:25 BZ/ZC/03/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły