UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
141 2019-07-16 10:44:46 RO-JM-0036/19 - Wykonanie badań wraz z opinią rzeczoznawcy, w zakresie przewietrzania wentylacją lutniową rząpia szybu Jas IV i chodnika wodnego poz. -240, z wykorzystaniem różnicy potencjałów na tamach wentylacyjnych (bez wentylatorów lutniowych) dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
142 2019-07-16 10:40:19 RO-JM-0035/19 - Zakup węży gumowych dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
143 2019-07-16 08:56:31 ROP-P-0056/19 Dostawa materiałów do urządzeń elektrycznych Dostawa materiałów do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Bytom Oddział "Pokój I" w Rudzie Śląskiej:Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
144 2019-07-15 12:17:45 R-BD -0010/19 -1 - „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
145 2019-07-15 11:04:22 ZP-C-0005/19-1 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
146 2019-07-15 10:09:11 RO-RY-0017/19 "Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" Witam! Uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na dzierżawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału SRK S.A. w Rydułtowach KWK "Rydułtowy I". Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania opisane w szczegółowych wymaganiach… Szczegóły
147 2019-07-15 10:00:57 RO-P-0055/19 Dostawa łożysk tocznych Dostawa łożysk tocznych: Lp. Typ łożyska tocznego Zastosowanie 1. 32212A Krążek prowadnicy tocznej typu KB 320/20 2. 32214 Krążek prowadnicy tocznej typu KC 350/20 3. 6318C3 FAG Silnik elektryczny typ… Szczegóły
148 2019-07-12 14:12:36 R-MY-0001/19-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Wadium: 2 000,00zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
149 2019-07-12 12:51:15 R-C-0021/19 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager                                                                 Część II – Przegląd, legalizacja… Szczegóły
150 2019-07-12 10:03:44 R-CZOK-0027/19-1 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły