UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1491 2017-12-11 09:44:03 SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej dla: Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1492 2017-12-08 13:12:49 KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9  nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”    Oferta powinna być… Szczegóły
1493 2017-12-08 11:51:47 SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego/ „O2” – w procentach z dokładnością do setnych części, „CO” – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części, „CO2” – w procentach z dokładnością do… Szczegóły
1494 2017-12-08 11:18:36 SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip „Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Wysokość wadium : 3 000,00 zł Szczegóły
1495 2017-12-07 14:57:33 AZM/08/17/18 - Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast… Szczegóły
1496 2017-12-07 14:14:26 SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Centrum” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wysokość wadium 13 000,00 zł. Szczegóły
1497 2017-12-07 13:07:43 SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 - Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów ... Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych ( kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”  wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok… Szczegóły
1498 2017-12-07 12:42:35 SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem" „Dostawa serwera z oprogramowaniem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Wysokość wadium : 3 000,00 zł. Szczegóły
1499 2017-12-07 12:32:59 SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Wysokość wadium: 2 400,00 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
1500 2017-12-07 11:09:45 KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. Część I: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”,… Szczegóły