UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1501 2018-06-22 12:44:05 KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły
1502 2018-06-22 12:33:39 KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji Remont dachu budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), Ogłoszenie nr… Szczegóły
1503 2018-06-22 12:06:48 SRK/NZ/KWK M–2265–34/18 - Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
1504 2018-06-22 11:35:42 SRK/NZ/KWK P-2265-09/18-Ułożenie kabli telekomunikacyjnych dla potrzeb łączności ogólnokopalnianej, łączności iskrobezpiecznej oraz łącza światłowodowego dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK „Pokój I” Wadium - 1 900,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem… Szczegóły
1505 2018-06-22 11:07:43 CZOK/25/18 Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Część I – Naprawa obudowy szybu, kieszeni skipowej oraz likwidacja zbędnych wlotów  w szybie „Gigant” Część II – Naprawa obmurza z wymianą zbrojenia szybowego szybu… Szczegóły
1506 2018-06-22 11:06:48 SRK/NZ/KWK MY–2265–2/18 Naprawa pokrycia dachowego na budynku po byłej elektrowni i budynku maszyny wyciągowej szybu Łokietek dla SRK S.A. Oddział KWK Mysłowice UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1507 2018-06-22 08:41:36 SRK/NZ/ CZOK–2265–34/18 - „Dostawa śrub” „Dostawa śrub” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach… Szczegóły
1508 2018-06-21 11:03:19 SRK/NZ/KWK C – 2265–32/18 Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2018 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1509 2018-06-20 14:32:38 SRK/NZ/KWK-2265-10/18 Likwidacja wieży ciśnień po byłej KWK Porąbka-Klimontów zlokalizowanej na działce nr 1629/11 w Sosnowcu przy ul. Hubala – Dobrzańskiego Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1510 2018-06-20 13:57:42 SRK/NZ/KWK/ BD-2265-20/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły