Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1541 2017-03-31 09:01:18 SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m – Pompownia Pstrowski – branża górnicza dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
1542 2017-03-30 09:16:20 CZOK/07/17 - „Likwidacja szybu „Ryszard” pompowni głębinowej „Porąbka-Klimontów” Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fizycznej likwidacji poprzez zasypanie, szybu „Ryszard” w pompowni głębinowej „Porąbka-Klimontów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 000,00 zł ( słownie:… Szczegóły
1543 2017-03-30 07:08:28 KWK W/WR/02/17 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Wieczorek I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Wieczorek I”. Współpraca i świadczenie usług pomiędzy stronami odbywać się będzie w zakresie: Zasady współpracy i świadczenia usług w zakresie przewietrzania wyrobisk oraz profilaktyki i zwalczania zagrożeń. 3 Zasady współpracy w zakresie… Szczegóły
1544 2017-03-28 13:37:52 SRK/TZ/KWK C-2265-04/17Dostawa betonitów chodnikowych i piasku do betonu dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Część I: Dostawa betonitów chodnikowych Część II: Dostawa piasku do betonu. Część I – Dostawa betonitów chodnikowych Wymiar: betonit prostopadłościenny 38x25x13cm, Przedmiot zamówienia wykonany z betonu klasy B-20, Przedmiot zamówienia wykonany wg normy: PN-G_14002 Betonity do obudowy wyrobisk górniczych. Wymagania i… Szczegóły
1545 2017-03-25 14:40:46 KWK C/07/17 - „Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” ...  „Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania – zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie… Szczegóły
1546 2017-03-24 13:53:23 KWK R/WR/01/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Rozbark V”. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Rozbark V”. Szczegóły
1547 2017-03-24 09:54:13 KWK J-M/02/17Wykonanie otworu odwadniającego do rurociągu odmetanowania na poz. - 240 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas - Mos”. Wykonanie „Projektu technicznego otworu odwadniającego do rurociągu odmetanowania na poz. -240”. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  i w… Szczegóły
1548 2017-03-24 09:52:14 KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego     SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
1549 2017-03-24 07:21:18 CZOK/WR/02/17/18 "Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
1550 2017-03-22 12:34:19 KWK W/WR/01/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji ... dla SRK S.A. Oddział "Wieczorek" „Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I”.   Szczegóły