UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1541 2018-06-08 11:55:27 CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:   Dostawa rur oraz złączek rurowych – Pompownia głębinowa „Kleofas”, Część II:  Dostawa rur z tworzywa sztucznego kołnierzowych dopuszczonych do pracy… Szczegóły
1542 2018-06-06 13:40:06 CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury   Część V:  Dostawa armatury do utrzymania pompowni CZOK dla SRK S.A. w Bytomiu. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Nr… Szczegóły
1543 2018-06-06 12:32:21 SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Wadium… Szczegóły
1544 2018-06-06 12:27:40 KWK K-J/02/18 - „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota - Jęzor - Brzezinka w km 1,100 - 2,300 - tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz” „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota - Jęzor - Brzezinka w km 1,100 - 2,300 - tor nr 1” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz” Oferta… Szczegóły
1545 2018-06-06 10:11:57 SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu. Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
1546 2018-06-06 08:13:37 SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz", 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A.… Szczegóły
1547 2018-06-06 08:06:01 BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Nr ogłoszenia… Szczegóły
1548 2018-06-05 13:12:19 SRK/NZ/KWK B-2265-11/18 Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód" Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód"   wadium: 1 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
1549 2018-06-05 13:09:18 SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -"Dostawa materiałów drewnianych"   "Dostawa materiałów drewnianych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.        Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… Szczegóły
1550 2018-06-05 12:41:22 SRK/NZ/CZOK-2265-31/18 „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły