UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1561 2018-06-05 09:07:39 KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów .. górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze, obejmująca: Zadanie 1 – Konserwacja rowu melioracyjnego A2/7, Zadanie 2 – Konserwacja rowu przy ul. Partyzantów, Zadanie 3 – Konserwacja rowu melioracyjnego… Szczegóły
1562 2018-06-01 14:00:30 CZOK/13/18 - „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) Szczegóły
1563 2018-06-01 13:58:38 CZOK/02B/18 - „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,  Etap II: „Projekt ujęcia i… Szczegóły
1564 2018-06-01 13:45:45 SRK/NZ/CZOK–2265–26/18 Naprawa lin stalowo-gumowych dla Oddziału CZOK Część I:Naprawa liny stalowo - gumowej typu ZEP dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Pstrowski. Część II: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Szombierki. Część III: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Dębieńsko. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1565 2018-06-01 12:36:01 BZ/02/18 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych                         oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I   - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK… Szczegóły
1566 2018-06-01 11:07:06 Postępowanie 2 Szczegóły
1567 2018-06-01 10:22:20 CZOK/11/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia.......... „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami  a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów: „Bańgów”,… Szczegóły
1568 2018-06-01 09:52:04 Postępowanie Szczegóły
1569 2018-05-30 08:40:10 SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 - „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów”:                                                                                                                                   Zadanie 1             - szyb „Cieszkowski” Pompownia Paryż Zadanie 2             - szyb „II” Pompownia Grodziec Zadanie 3             - szyb „Bartosz II” Pompownia Katowice… Szczegóły
1570 2018-05-29 14:26:26 CZOK/16/18/19 Wykonanie przekopu wodnego .... „Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 – Bobrek 840” w Pompowni      Stacjonarnej „Powstańców Śląskich - Bytom I” dla SRK S.A. w Bytomiu”. Ogłoszenie UZP nr 565610-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.… Szczegóły