UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
151 2019-07-29 12:11:13 R-P-0005/19-1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
152 2019-07-29 11:21:55 R-MW-0012/19-„Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. „Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.   Wadium 1 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
153 2019-07-29 11:12:53 R-BD-0012/19 Wykonanie pomiarów geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń – Część I oraz wartości luzów między prowadnikami szybowymi a prowadnicami ślizgowymi w szybie „II” oraz wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego na zbrojenie szybu „II” – Cześć II dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
154 2019-07-29 10:40:17 Cześć I "Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I" w Mysłowicach w roku 2019". Część II "Sporządzenie dokumentacji: "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I" w Mysłowicach Osoba do kontaktu: Mirosław Zyg tel: 32 420 87 42 Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/3358b735-4ae8-458d-b8e8-082ba6bb5b15 Szczegóły
155 2019-07-29 10:20:24 R-P -0006/19 - "Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej ... „Remont pomieszczeń  budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w  Rudzie Śląskiej  przy ul. Niedurnego 13  będącym wyłączną własnością Spółki  Restrukturyzacji Kopalń S.A” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
156 2019-07-26 09:30:36 ZP-BZ-0007/19-1 - Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł Link do elektronicznego formularza… Szczegóły
157 2019-07-26 08:34:05 RO-JM-0041/19 - Opracowanie zużycia zbrojenia szybowego poniżej wartości określonych w przepisach dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos". Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
158 2019-07-25 14:03:02 RO-P-0058-19 Kurs kadrowo-płacowy dla SRK S.A. Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej w roku 2019 Kurs kadrowo-płacowy dla SRK S.A. Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej w roku 2019 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego e Szczegóły
159 2019-07-25 13:31:47 RO-WI-0004/19 Wynajem agregatu prądotwórczego dla zasilania urządzeń będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
160 2019-07-25 11:46:15 RO-WII-0027/19 Sprawdzenie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły