Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
151 2018-06-06 08:13:37 SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz", 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A.… Szczegóły
152 2018-06-06 08:06:01 BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Nr ogłoszenia… Szczegóły
153 2018-06-05 13:12:19 SRK/NZ/KWK B-2265-11/18 Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód" Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód"   wadium: 1 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
154 2018-06-05 13:09:18 SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -"Dostawa materiałów drewnianych"   "Dostawa materiałów drewnianych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.        Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… Szczegóły
155 2018-06-05 12:41:22 SRK/NZ/CZOK-2265-31/18 „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
156 2018-06-05 12:30:47 SRK/NZ/CZOK -2265-18/18 - Dostawa drewna i wyrobów drewnianych Część I, II i III                                      Część I : Drewno kopalniane                                    Część II: Wyroby drewniane                                    Część III: Drewno do klinów kablowych i przekładek PG     dla SRK S.A. Oddział  w Czeladzi Centralny… Szczegóły
157 2018-06-05 12:28:47 SRK/NZ/KWK BD-2265-17/18 „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 1 200,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
158 2018-06-05 09:10:57 SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 - Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK "Centrum" - Część I,II i III „Dostawę urządzeń małej mechanizacji”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I     - dostawa narzędzi  pneumatycznych Część II   - dostawa spawarek inwertorowych Część III - dostawa… Szczegóły
159 2018-06-05 09:07:39 KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów .. górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze, obejmująca: Zadanie 1 – Konserwacja rowu melioracyjnego A2/7, Zadanie 2 – Konserwacja rowu przy ul. Partyzantów, Zadanie 3 – Konserwacja rowu melioracyjnego… Szczegóły
160 2018-06-01 14:00:30 CZOK/13/18 - „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) Szczegóły