UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
151 2019-07-12 09:07:30 R-C-0016/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
152 2019-07-12 07:33:03 R-C-0014/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
153 2019-07-11 10:50:35 R-S -0014/19 - „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.” „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK  „Śląsk” w 2019r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
154 2019-07-11 10:15:01 RO-BD-0030/19 - „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”. RO-BD-0030/19 - „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”.   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
155 2019-07-10 12:23:59 ZP-WII-0007/19 - „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” znak sprawy: ZP-WII-0007/19 „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz  likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2.… Szczegóły
156 2019-07-10 12:00:19 ZP-CZOK-0011/19: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu "Witold II" dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi - etap I i II. nazwa postępowania: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu "Witold II" dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi - etap I i II znak sprawy: ZP - CZOK - 0011/19 Link do… Szczegóły
157 2019-07-10 11:44:26 R-C-0020/19Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Wysokość wadium: 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100) Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy Szczegóły
158 2019-07-10 10:14:45 RO-P-0054/19 dostawa osprzętu teletechnicznego   Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa osprzętu teletechnicznego (aparatów telefonicznych) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I aparat telefoniczny Siemens Gigaset DA-610 (lub równoważny).                             (5 sztuk) aparat telefoniczny bezprzewodowy Siemens Gigaset… Szczegóły
159 2019-07-10 09:09:14 RO-M-0019/19 Naprawa palnika Weishaupt RGL 60/2-A o mocy 0,8-6,6 MW kotła olejowo-gazowego SEFAKO EOG 6.5 1.3 dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego  Formularza Ofertowego Szczegóły
160 2019-07-10 07:58:20 RO-M-0018/19 Wykonanie badania laboratoryjnego 2-ch próbek wyrobu węglowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Link do elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły