UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1611 2017-12-19 12:30:49 KWK C/43/17/18 - „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
1612 2017-12-19 10:55:06 CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych... Likwidacja obiektów budowlanych wraz z likwidacją GWSz szybu „Staszic” dla SRK S.A. oddział CZOK w Czeladzi. wadium:   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł   słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy… Szczegóły
1613 2017-12-14 08:52:37 KWK C/42/17/18 - „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. Część I:        Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów  uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II:       Szkolenia i kursy… Szczegóły
1614 2017-12-13 13:21:41 AZM/06/17/18 - Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1615 2017-12-13 10:52:59 KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.”   „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK  S.A. w 2018r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł… Szczegóły
1616 2017-12-13 09:32:41 SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2017/2018 na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Wadium 6 000,00 PLN Szczegóły
1617 2017-12-11 09:44:03 SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej dla: Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1618 2017-12-08 13:12:49 KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9  nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”    Oferta powinna być… Szczegóły
1619 2017-12-08 11:51:47 SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego/ „O2” – w procentach z dokładnością do setnych części, „CO” – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części, „CO2” – w procentach z dokładnością do… Szczegóły
1620 2017-12-08 11:18:36 SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip „Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Wysokość wadium : 3 000,00 zł Szczegóły