Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1631 2015-10-30 23:12:15 CZOK/53/15/16 - Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2016r. Szczegóły
1632 2015-10-30 23:01:00 SRK/TZ/KWKM-2265/43/15 - Dostawa kół napędowych ciernych do napędów ciągników spalinowych FMS Dostawa kół napędowych ciernych do napędów ciągników spalinowych FMS produkcji FAMUR S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Szczegóły
1633 2015-10-30 22:47:26 KWKM/21/15/16 - Wykonanie skrzyżowania przekopu łączącego z planowanym przekopem Wykonanie skrzyżowania przekopu łączącego z planowanym przekopem B111 oraz drążenie 150,0 m przekopu B111 dla udostępnienia części pokładu 405/1 w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Makoszowy". Szczegóły
1634 2015-10-30 20:20:43 CZOK/57/15 - Wyciszenie stacji wentylatorów przy szybie "Zygmunt August II" Wyciszenie stacji wentylatorów przy szybie "Zygmunt August II". Szczegóły
1635 2015-10-30 20:15:12 CZOK/65/15 - Dostawa części do remontów pomp głównego odwadniania i pomp odwadniających Dostawa części do remontów pomp głównego odwadniania i pomp odwadniających - dla Ruchu II Pompownie stacjonarne, pompownia "Jan Kanty". Szczegóły
1636 2015-10-30 20:06:32 CZOK/63/15 - Modernizacja systemu przewietrzania pompowni Siemianowice wraz z automatyzacją Modernizacja systemu przewietrzania pompowni Siemianowice wraz z automatyzacją. Szczegóły
1637 2015-10-30 20:00:36 KWKM/24/15 - Ochrona fizyczna składów węgla Ochrona fizyczna składów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na bocznicy kolejowej PKP rejon Zabrze-Makoszowy. Szczegóły
1638 2015-10-30 19:52:30 CZOK/54/15/16 - Dostawa 4 silników o mocy 1250 kW Dostawa 4 silników o mocy 1250 kW w ramach zadania "Budowa pompowni głównej na poz. 825 m wraz z rozdzielnią na poz. 575 m oraz monitoringiem". Szczegóły
1639 2015-10-30 19:06:36 KWKB/12/15 - Paczki "Mikołajkowe" dla dzieci pracowników Paczki "Mikołajkowe" dla dzieci pracowników aktualnie zatrudnionych i przebywających na urlopach górniczych SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze" w 2015r. Szczegóły
1640 2015-10-30 18:50:52 CZOK/64/15 - Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK: Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego. Szczegóły