UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1651 2018-05-04 09:01:21 SRK/NZ/KWK B-2265-07/18Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
1652 2018-05-02 14:10:01 KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy....... „Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej oraz pełnienia stacjonarnych dyżurów pielęgniarskich w Punkcie Pierwszej Pomocy” Oddziału KWK „Krupiński”. Wadium: 7 000,00 zł Szczegóły
1653 2018-05-02 13:38:36 KWK W/WR/02/18 - Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" na okres realizacji 2 m-cy Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" na okres realizacji 2 m-cy Szczegóły
1654 2018-05-02 13:25:28 KWK W/WR/01/18 - Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk" Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk" Szczegóły
1655 2018-05-02 12:50:12 KWK W/WR/02/18 - „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”.     Szczegóły
1656 2018-05-02 12:48:25 KWK W/WR/04/18 - „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”     Szczegóły
1657 2018-05-02 12:44:16 KWK W/WR/03/18 - „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A.  Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.     Szczegóły
1658 2018-05-02 09:28:21 SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK… Szczegóły
1659 2018-05-02 09:08:12 SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. wadium: 2 500,00 zł Szczegóły
1660 2018-04-30 13:31:35 SRK/NZ/KWK BD–2265–14/18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże-Dary” w oddziale leśnym 163g Leśnictwa podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” SRK/NZ/KWK BD–2265–14/18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże-Dary” w oddziale leśnym 163g Leśnictwa podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”… Szczegóły