Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1651 2017-05-26 10:10:37 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 - „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja… Szczegóły
1652 2017-05-26 09:59:58 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych „Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych wraz z przyrządem do kontroli aparatów” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
1653 2017-05-26 09:08:29 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
1654 2017-05-26 08:57:25 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Część I         „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Część II        Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz.… Szczegóły
1655 2017-05-26 08:53:05 CZOK/27/17 "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń." Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… Szczegóły
1656 2017-05-26 08:30:20 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" Szczegóły
1657 2017-05-26 08:02:04 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych ..." „Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: Część I    – Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych wraz z urządzeniami  do kontroli kalibracji i archiwizacji kontroli pomiarów z archiwizacją pomiarów, Część II -   Dostawa przyrządów… Szczegóły
1658 2017-05-26 08:00:43 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 - "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego" „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły
1659 2017-05-24 13:44:03 SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK Wóz urobkowy mały  na rozstaw toru 640 mm - 2 szt. Wóz średni do transportu materiałów pomocniczych  na rozstaw toru 640… Szczegóły
1660 2017-05-24 12:51:41 SRK/TZ/CZOK-2265-11A/17 - Dostawa części do HPR "Dostawa części do HPR" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły