Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1661 2017-05-24 11:40:17 SRK/TZ/KWK C-2265-16/17 - „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych... „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w roku 2017”.   (przetarg nieograniczony z opcją licytacji ustnej lub rokowań) Szczegóły
1662 2017-05-24 11:19:52 CZOK/19/17 - „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
1663 2017-05-24 10:23:26 SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 - Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Część I:      „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II:     „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
1664 2017-05-24 10:21:59 SRK/TZ/CZOK-2265-24/17 - „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG” Części IV - „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK  Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG”  Części IV - „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki… Szczegóły
1665 2017-05-24 10:14:19 SRK/TZ/CZOK-2265-29/17Dostawa schodów górniczych metalowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawę i rozładunek schodów górniczych metalowych (w elementach nie dłuższych niż 2000 mm) na w/w adres dostawy. Szczegóły
1666 2017-05-24 10:06:37 SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice”. Szczegóły
1667 2017-05-24 09:57:17 SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
1668 2017-05-24 09:51:54 SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r.   Prześwietlenie stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych Ø 300 którym z osadników powierzchniowych po oczyszczeniu z osadów woda przepompowywana jest do rzeki Bytomki. Prace te należy wykonać na rurociągu… Szczegóły
1669 2017-05-24 09:42:13 SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody..."   „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody:       Część I – Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody,       Część II – Dostawa wkładów oraz… Szczegóły
1670 2017-05-24 09:38:03 SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni" „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni: Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w… Szczegóły