Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2018-10-04 14:24:25 KWK J-M/20/18 - „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część III –… Szczegóły
162 2018-10-04 12:39:48 KWKM - Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Link do elektronicznego formularza ofrtowego Szczegóły
163 2018-10-04 11:18:00 171800007-SRK/KWK A/D/2265-1-X/2018- Dostawa drewna konstrukcyjnego UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
164 2018-10-04 10:12:21 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
165 2018-10-04 09:49:26 Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
166 2018-10-04 09:30:51 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
167 2018-10-04 08:38:28 Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II - Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
168 2018-10-04 06:59:35 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
169 2018-10-03 13:18:47 SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie… Szczegóły
170 2018-10-03 11:58:10 SRK/NZ/KWK–2265–13/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy - dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w części dotyczącej pracowników Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły