UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2019-07-23 13:09:35 RO-CZOK-0033/19 - „Dostawa ściany do hali namiotowej” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
162 2019-07-23 12:47:19 ZP-M-0013/19 Remont pomp zatapialnych typu: P1BA – 3 szt. oraz P2BA – 12 szt. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2019 Remont pomp zatapialnych typu: P1BA – 3 szt. oraz P2BA – 12 szt. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2019 Link do elektronicznego formularza ofertowego Oferta… Szczegóły
163 2019-07-23 12:01:27 ZP-AZM-0003/19 - „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym: Część I przy ul. Jana Pawła II 20ABC w Siemianowicach Śląskich Część II przy ul. Granitowa 1ABC w Siemianowicach Śląskich Część III przy ul. Granitowa 2ABC w Siemianowicach Śląskich Na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszakowych w Bytomiu.” ZP-AZM-0003/19 „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym: Część I przy ul. Jana Pawła II 20ABC w Siemianowicach Śląskich Część II przy… Szczegóły
164 2019-07-23 10:16:27 RO-CZOK-0032/19 Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/b8aba1ef-396f-4535-be50-dfc6625de677 Przedmiotem zamówienia jest:  Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej  na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” Uwarunkowania techniczno-organizacyjne. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad.… Szczegóły
165 2019-07-23 10:16:24 ZP-CZOK-0013/19 „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi” „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Numer… Szczegóły
166 2019-07-23 09:47:19 RO-M-0020/19 - Dostawa ręcznej praski hydraulicznej oraz prasy szybko zaciskającej o napędzie nożnym wraz z osprzętem” dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
167 2019-07-23 09:38:56 ZP-AZM-0002/19 - Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 11A w Rudzie Śląskiej. Część II Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 11, 11A, 11B w Rudzie Śląskiej. LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO "Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 11A w Rudzie Śląskiej. Część II Remont instalacji… Szczegóły
168 2019-07-23 08:49:37 RO-P-0057/19 Interwencyjna wycinka drzew na terenie Oddziału KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej „Interwencyjna wycinka drzew na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”  Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
169 2019-07-22 13:39:18 R-M-0021/19 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
170 2019-07-22 13:36:37 R-C -0022/19 - „Dostawa drewna kopalnianego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa drewna kopalnianego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie… Szczegóły