Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2017-11-29 15:15:30 KWK K/14/17/18 - Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Szczegóły
162 2017-11-29 13:58:30 KWK J-M/WR/05/17/18 - „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. Szczegóły
163 2017-11-29 11:41:53 KWK K/15/17/18 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK  „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00… Szczegóły
164 2017-11-29 10:16:54 CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.                   Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje  Świadczenie usług nadzoru serwisowego nad eksploatowanymi… Szczegóły
165 2017-11-28 09:53:10 SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
166 2017-11-28 09:41:18 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Ogłoszenie nr 623013-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
167 2017-11-28 09:08:09 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2018-2019” Wysokość wadium 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegóły
168 2017-11-28 09:00:06 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych: - Pomiary (odczyty ) stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów  rozpadu radonu, - Ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma- pomiary dawek lub mocy promieniowania … Szczegóły
169 2017-11-28 08:04:41 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Szczegóły
170 2017-11-28 07:37:05 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia" „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Szczegóły