UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2019-02-01 13:24:19 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
162 2019-02-01 12:51:01 R-JM-0002/19 Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych wentylatorów głównego przewietrzania i pomp głównego odwadniania dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
163 2019-02-01 10:40:28 Dostawa materiałów biurowych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
164 2019-02-01 10:04:23 ZP-P-0001/19 - „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00… Szczegóły
165 2019-02-01 09:09:20 ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ..... „Wymiana liny wyrównawczej stalowo – gumowej 118x29/4x16 w górniczym wyciągu szybowym Jas IV dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos”. Ogłoszenie UZP - 509402-N-2019 z dnia 01.02.2019r. Wadium:  Oferta powinna być… Szczegóły
166 2019-02-01 07:50:50 ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły
167 2019-02-01 07:50:04 RO-M-0006/19 Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
168 2019-01-31 12:30:21 SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 - Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
169 2019-01-31 11:23:03 SRK/NZ/KWK M-2265-61A/18/19-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium - 700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
170 2019-01-31 09:46:47 R-PI/0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” R-PI/0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Wadium do przetargu: 1 300,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły