Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
161 2018-11-29 12:01:46 Wykonanie modernizacji i serwisu systemu monitoringu CCTV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/3003dea0-3820-4763-a9a5-618fbdc7fd00 Szczegóły
162 2018-11-29 11:23:05 SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” „Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania  i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi   i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
163 2018-11-29 10:44:00 SRK/NZ/KWK K-2265-47/18/19-Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” na 2019 rok Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” na 2019 rok Wadium - 4 800,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
164 2018-11-29 10:42:17 SRK/NZ/KWK P-2265-19/18 "Dostawa pompy do agregatu pompowego CR 45-3 do Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej” "Dostawa pompy do agregatu pompowego CR 45-3 do Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej” Wadium: 1 500,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
165 2018-11-29 10:31:07 SRK/NZ/KWK M–2265–71/18/19 Weryfikacja zarejestrowanych wstrząsów górotworu z obszaru KWK „Makoszowy” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
166 2018-11-29 09:29:07 SRK/NZ/KWK S–2265–40/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
167 2018-11-29 09:03:55 SRK/NZ/BZ-2265-37/18/19 Dostawa materiałów higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawa materiałów higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  i jej Oddziałów na 2019 r.   Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
168 2018-11-28 14:50:22 KWK S/10/18/19- „Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.” „Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30… Szczegóły
169 2018-11-28 14:28:57 KWK C /25/18/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla: Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów, Część II – sprężarek w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych… Szczegóły
170 2018-11-28 14:16:10 SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi Wadium do przetargu: 1 900,00 zł UWAGA… Szczegóły