UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1691 2018-04-12 12:43:24 KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
1692 2018-04-12 12:32:33 SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV "Boże Dary" „Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6 kV „Boże Dary” Wadium - 1 500,00 PLN Szczegóły
1693 2018-04-12 10:40:50 KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy... Wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę międzyodrzwi w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), Numer ogłoszenia 543900-N-2018 z dnia… Szczegóły
1694 2018-04-12 09:49:22 SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Załączniku nr 2 do… Szczegóły
1695 2018-04-12 08:40:06 SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. Wadium do przetargu: 1… Szczegóły
1696 2018-04-11 13:39:33 SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe... „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe z szybu „Paweł” pompowni głębinowej „Saturn” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I – Pompownie Głębinowe.” Wysokość wadium 2 700,00zł ( dwa… Szczegóły
1697 2018-04-11 13:29:14 SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK" „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK: Cześć I: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN300 – Pompownia „Szombierki” Część II: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN 250, DN 300 – Pompownia „Powstańców Śląskich” Część III:… Szczegóły
1698 2018-04-11 12:55:18 SRK/NZ/KWK K - 2265-14/18 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych..." „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2018” Szczegóły
1699 2018-04-11 12:39:00 SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Wadium - 6 400,00 PLN Szczegóły
1700 2018-04-11 08:57:37 KWK K/04/18 Obsługa powierzchni składowych... „Obsługa powierzchni składowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) nr ogłoszenia 543042-N-2018 z dnia 11.04.2018r. Szczegóły