Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1721 2016-11-03 08:36:07 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
1722 2016-11-03 08:08:31 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r.   Szczegóły
1723 2016-11-02 10:14:32 KWK/WR/01/16/17/N - „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
1724 2016-10-31 08:38:04 KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych „Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze” Szczegóły
1725 2016-10-31 08:32:28 KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW „Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
1726 2016-10-31 07:54:50 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”  „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”   Szczegóły
1727 2016-10-28 15:50:46 KWK C/25/16/17/N - „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Etap I - Dostawa kontenerowej stacji podawania pyłu oraz kontenera sterowniczego Etap II - Wykonanie… Szczegóły
1728 2016-10-28 14:33:50 BZ/02/16/N - Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych ...     „Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Jas-Mos” nabytych nieodpłatnie na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa… Szczegóły
1729 2016-10-28 13:49:18 KWK BD/21/16/N Likwidacja obiektów budowlanych II Części KWK BD/21/16/N „Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz z likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK Boże… Szczegóły
1730 2016-10-28 12:58:44 SRK/TZ/CZOK-2265-52/16 Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów „Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły