UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1741 2018-04-05 11:24:06 AZM/02/18/19 - „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A...." Część I - II Część I: „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (Zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz)”. Część II: „Świadczenie kompleksowej… Szczegóły
1742 2018-04-05 07:49:14 KWK BD/06/18 - Budowa rozdzielni zasilającej na poz. 416m w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” Budowa rozdzielni zasilającej na poz. 416m w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” Szczegóły
1743 2018-04-04 14:16:50 SRK/NZ/KWK K-2265-08/18Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w latach 2018 - 2019. Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych   i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”  w Suszcu w latach  2018 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr… Szczegóły
1744 2018-04-04 14:11:57 CZOK/03/18- „Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie Staszic wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych- Etap I i II”. „Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie Staszic wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych- Etap I i II”. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:358… Szczegóły
1745 2018-04-04 13:26:57 SRK/NZ/KWK M-2265-23/18Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2018 roku. Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2018 roku zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w załączniku nr 2 do… Szczegóły
1746 2018-04-04 12:41:49 KWK K/06/18- „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu- budynek stołówki „Krokiet” ob.77” „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu- budynek stołówki „Krokiet” ob.77” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 DNI OFERTA POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA WADIUM W WYSOKOŚCI:… Szczegóły
1747 2018-04-04 12:06:53 SRK/NZ/KWK BD-2265-03/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. WADIUM: 4 000,00 Szczegóły
1748 2018-04-04 08:35:24 SRK/NZ/CZOK-2265-03/18 „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka - Klimontów”, „Niwka - Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”. Przedmiot zamówienia : „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka - Klimontów”, „Niwka - Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”,… Szczegóły
1749 2018-04-03 14:15:35 SRK/NZ/KWK P-2265-07/18 Wykonanie kontrolnych pomiarów obudowy szybu i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybu ,,Wanda” Wykonanie kontrolnych pomiarów obudowy szybu i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybu ,,Wanda” WADIUM 3 500,00 Szczegóły
1750 2018-04-03 13:46:20 SRK/NZ/KWK M-2265-24/18 Wykonanie niezbędnych przeglądów aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2018. Wykonanie niezbędnych przeglądów aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES dla SRK S.A. Oddział  KWK „Makoszowy”  w roku 2018. WADIUM:  2 500,00 Szczegóły