Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1741 2016-04-08 13:48:20 KWK M 25 16 - Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. „Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Część 1: Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC Spółka z o.o. Część 2: Świadczenie… Szczegóły
1742 2016-04-08 13:44:19 CZOK/14/16 - Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
1743 2016-04-08 12:19:14 KWK BD/04/16 - Opracowanie projektów technicznych Opracowanie projektów technicznych: Zadanie I:   Projekt techniczny adaptacji budynku lampowni ( stacji ratownictwa  górniczego dyspozytorni ) na łaźnię górniczą  i pomieszczenia administracyjne. Zadanie II: Dokumentacja  - projekt zmian zasilania w… Szczegóły
1744 2016-04-08 08:06:10 CZOK/27/16 Wykonanie napraw i remontów silników „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział CZOK” Szczegóły
1745 2016-04-07 15:26:26 SRK/TZ/KWK M – 2265 –21/16 - Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg... Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg na wyznaczonych odcinkach w rejonie KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Część I:… Szczegóły
1746 2016-04-07 15:00:25 SRK/TZ/CZOK-2265-13A/16- Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  Zadanie 1.           Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2.           Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
1747 2016-04-07 14:50:48 KWK C/06/16 - Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej... Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” na 2016 rok. Szczegóły
1748 2016-04-07 14:32:15 SRK/TZ/KWK M-2265-25/16 - "Dostawa odczynników chemicznych i szkła wodnego" "Dostawa odczynników i szkła wodnego" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016r., w tym: Część I: Dostawa odczynników chemicznyh Część II: Dostawa szkła wodnego Szczegóły
1749 2016-04-07 14:07:24 KWK M/39/16 - Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej... Część I:      Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Część II:     Dostawa środków ochrony osobistej dla… Szczegóły
1750 2016-04-06 13:47:43 SRK/TZ/KWK C-2265-03/16 - Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Jan" Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Jan" wraz z istniejącą infrastrukturą (budynek stacji wentylatorów, rozdzielnia, budynki gospodarcze) wraz z kosztorysem" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK… Szczegóły