UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1741 2018-04-09 08:24:52 SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 5 000,00 zł. Szczegóły
1742 2018-04-09 08:16:40 SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO. Wysokość wadium: 3.000,00 zł… Szczegóły
1743 2018-04-06 14:11:54 SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 - „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG... „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK  "Centrum " w Bytomiu Szczegóły
1744 2018-04-06 14:00:15 KWK K/04A/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OFERTA POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA WADIUM W… Szczegóły
1745 2018-04-06 10:15:23 KWK J-M/08/18/19 - „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I - Analiza powietrza kopalnianego, Część II - Określenie stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, Część III - Pomiar i określenie zapylenia powietrza na stanowiskach pracy pyłami szkodliwymi dla zdrowia, Część IV - Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część V - Precyzyjna analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego, Część VI - Badania wód dołowych, Część VII - Badania wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię” „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem… Szczegóły
1746 2018-04-06 08:24:37 KWK B/02/18 Przebudowa pompowni P1 Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2 położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… Szczegóły
1747 2018-04-05 14:39:59 AZM/05/18 - „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice” „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości  w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom,… Szczegóły
1748 2018-04-05 12:12:56 KWK K/07/18 - Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych produkcji Becker Warkop typu KP-96 dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych  kolejek podwieszanych produkcji Becker Warkop typu KP-96 dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości… Szczegóły
1749 2018-04-05 11:59:41 SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. Wadium do przetargu:… Szczegóły
1750 2018-04-05 11:24:06 AZM/02/18/19 - „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A...." Część I - II Część I: „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (Zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz)”. Część II: „Świadczenie kompleksowej… Szczegóły