UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1801 2018-03-02 14:29:06 SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 - Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem ... Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Szczegóły
1802 2018-03-02 13:58:15 CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego ... Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni „Gliwice”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć… Szczegóły
1803 2018-03-01 12:08:55 KWK P/01/18 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój… Szczegóły
1804 2018-02-27 12:57:19 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium 4 700,00 zł Szczegóły
1805 2018-02-27 12:34:54 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO… Szczegóły
1806 2018-02-27 11:34:21 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Zamawiający planuje remont 8 szt. wózków hamulcowych typu WHR/1  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do… Szczegóły
1807 2018-02-27 07:04:49 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 - "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" dla Oddziału KWK "Pokój I" od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WADIUM - 3000,00 zł Szczegóły
1808 2018-02-26 14:55:36 CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,   Etap II: „Projekt ujęcia… Szczegóły
1809 2018-02-26 14:37:13 SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania...... „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Oddziału KWK „Pokój I” od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r. Wadium 3 000,00 PLN Szczegóły
1810 2018-02-23 08:21:15 SRK/NZ/KWK M-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu WADIUM 1 300,00   „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej  w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły