UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1821 2018-01-18 08:52:07 SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2018r. SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2018r. Wysokość wadium: 1 200,00 zł Szczegóły
1822 2018-01-17 13:32:18 KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników..... Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I Tychy, Część II Wola, Część III Czechowice – Dziedzice; Część IV Lędziny;… Szczegóły
1823 2018-01-17 12:59:11 SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 - „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód... „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomości lokalowej położonej w Zabrzu  przy ul. Rybna 2/1” Szczegóły
1824 2018-01-17 11:56:36 SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. obejmujących : Część I: :  Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń dyspozytorni kopalnianej typu SAT-A, Część II:  Świadczenie usług… Szczegóły
1825 2018-01-17 11:26:23 SRK/NZ/KWK K– 2265 –02/18 Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wysokość wadium: 2 000,00 zł. Szczegóły
1826 2018-01-17 10:42:27 SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium do przetargu: 2 000,00… Szczegóły
1827 2018-01-17 09:14:02 SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. Wadium do przetargu: 6 000,00 zł Szczegóły
1828 2018-01-17 07:57:22 SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku WADIUM 700,00   Dostawę pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku   Szczegóły
1829 2018-01-16 14:28:05 SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej Obsługę podstacji transformatorowo – rozdzielczej 20/06/04 kV zlokalizowanej w budynku przy ul. Rymera 4 w Rybniku. Wadium 3 700,00 PLN Szczegóły
1830 2018-01-16 14:19:40 SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. WADIUM 1500,00   Wykonywanie przeglądów miesięcznych  i serwis urządzeń dźwigowych  w roku 2018  dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły