Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1871 2016-07-26 14:02:36 KWK M/40/16/17 - Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. - 6 części Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK  S.A. w 2017r. Część I:          Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze Wschód”  ul. Kościuszki 1, 32-620… Szczegóły
1872 2016-07-26 13:43:27 CZOK/44/16 - „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
1873 2016-07-26 13:35:19 KWK BD/16/16- Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary. "Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary." Szczegóły
1874 2016-07-26 13:27:16 CZOK/24B/16 - Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej - Szczegóły
1875 2016-07-26 13:11:59 KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Część I - Dostawa rur ze szwem stalowych kołnierzowych 159,0X4,5X6000 ST3S=S235JR 1,6 MPa.… Szczegóły
1876 2016-07-26 13:07:59 CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części CZOK/49/16   „Dostawa dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Pstrowski”. Część II: „Dostawa części do… Szczegóły
1877 2016-07-26 12:52:14 KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych „Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna”.” Szczegóły
1878 2016-07-26 12:41:51 KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Szczegóły
1879 2016-07-26 12:09:07 KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia   „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla KWK „Boże Dary” na 2016r.   Szczegóły
1880 2016-07-26 12:04:48 CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Część I:          Wykonanie dachu budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” Część II:         Wymiana okien w budynku administracyjno- biurowym- Pompownia „Powstańców Śląskich- Bytom I” Część III:       Czyszczenie… Szczegóły