UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1871 2017-10-09 13:24:48 SRK/TZ/AZM-2265-09/17/18- „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” Termin związania ofertą: 60 dni Szczegóły
1872 2017-10-09 13:15:37 SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 - „Dostawa drewna i tarcicy” „Dostawa drewna i tarcicy ” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Szczegóły
1873 2017-10-09 12:21:22 KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego... Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK "Anna". Szczegóły
1874 2017-10-06 15:04:51 SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 - „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" Szczegóły
1875 2017-10-06 14:13:30 KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych… Szczegóły
1876 2017-10-06 13:56:52 SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice. Szczegóły
1877 2017-10-06 12:07:55 SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego.." „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas-Mos” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
1878 2017-10-05 15:06:38 KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 800,00 zł… Szczegóły
1879 2017-10-05 09:52:12 CZOK/44/17/18 - „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy… Szczegóły
1880 2017-10-05 09:46:28 SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II –… Szczegóły