UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1881 2017-10-04 14:36:41 SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” SRK/TZ/KWK C-2265--55/17 Wykonanie projektów: Część I:   Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru… Szczegóły
1882 2017-10-04 14:14:15 CZOK/25A/17 Roboty szybowe.... . „Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szyb "Bańgów" - Pompownia Siemianowice” wadium: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta… Szczegóły
1883 2017-10-04 07:46:20 KWK K/08/17 - „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Remont część mechaniczna Remont silnika… Szczegóły
1884 2017-10-03 15:03:16 KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… Szczegóły
1885 2017-10-03 14:55:28 SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
1886 2017-10-03 14:43:03 KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę, Część… Szczegóły
1887 2017-10-03 13:55:49 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” „Likwidacja szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „PokójI” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
1888 2017-10-03 13:54:28 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". Szczegóły
1889 2017-10-03 11:42:20 SRK/TZ/KWK W - 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu "Wschodni" „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
1890 2017-10-03 11:34:58 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów „Dostawę baterii i akumulatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły