UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1911 2017-12-21 14:24:42 SRK/NZ/KWK MY-2265-7/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. Wysokość wadium 7 000,00 zł Szczegóły
1912 2017-12-20 13:35:29 KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy..... „Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie w 2018 roku” Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznej opieki… Szczegóły
1913 2017-12-20 11:01:03 AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych..... Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne będące w 100% własnością SRK S.A. położonych na terenie: Część I … miasta Bytomia, Część II … miasto Ruda Śląska Część III… Szczegóły
1914 2017-12-19 12:30:49 KWK C/43/17/18 - „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
1915 2017-12-19 10:55:06 CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych... Likwidacja obiektów budowlanych wraz z likwidacją GWSz szybu „Staszic” dla SRK S.A. oddział CZOK w Czeladzi. wadium:   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł   słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy… Szczegóły
1916 2017-12-14 08:52:37 KWK C/42/17/18 - „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. Część I:        Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów  uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II:       Szkolenia i kursy… Szczegóły
1917 2017-12-13 13:21:41 AZM/06/17/18 - Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1918 2017-12-13 10:52:59 KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.”   „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK  S.A. w 2018r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł… Szczegóły
1919 2017-12-13 09:32:41 SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2017/2018 na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Wadium 6 000,00 PLN Szczegóły
1920 2017-12-11 09:44:03 SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej dla: Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły