UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1921 2017-11-29 11:41:53 KWK K/15/17/18 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK  „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00… Szczegóły
1922 2017-11-29 10:16:54 CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.                   Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje  Świadczenie usług nadzoru serwisowego nad eksploatowanymi… Szczegóły
1923 2017-11-28 09:53:10 SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
1924 2017-11-28 09:41:18 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Ogłoszenie nr 623013-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1925 2017-11-28 09:08:09 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2018-2019” Wysokość wadium 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegóły
1926 2017-11-28 09:00:06 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych: - Pomiary (odczyty ) stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów  rozpadu radonu, - Ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma- pomiary dawek lub mocy promieniowania … Szczegóły
1927 2017-11-28 08:04:41 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Szczegóły
1928 2017-11-28 07:37:05 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia" „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Szczegóły
1929 2017-11-27 14:50:45 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
1930 2017-11-27 14:19:37 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim... Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w 2018 roku Ogłoszenie nr 622753-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Oferta powinna… Szczegóły