UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1941 2017-11-30 12:05:44 SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Szczegóły
1942 2017-11-30 11:18:20 SRK/NZ/BZ-2265-47/17 Część I „Dostawa sprzętu komputerowego ...... Część I „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Część II: „Zakup 3 sztuk laptopów, 3 sztuk pakietów Office 2016 Business,… Szczegóły
1943 2017-11-30 11:06:24 SRK/NZ/KWK M– 2265 –26/17 Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Wysokość wadium: 1 500,00 zł Szczegóły
1944 2017-11-30 10:42:40 SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Wykonanie precyzyjnych analiz prób pipetowych dla określenia zawartości H2 i CO, węglowodorów z grupy C2 – C4, N2 oraz O2, CO2 i CH4 w ilości 360 analiz. Wysokość wadium; 1.800,00… Szczegóły
1945 2017-11-30 07:35:26 SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu „Dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu” Wadium - 2 000,00 Szczegóły
1946 2017-11-29 15:15:30 KWK K/14/17/18 - Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Szczegóły
1947 2017-11-29 13:58:30 KWK J-M/WR/05/17/18 - „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. Szczegóły
1948 2017-11-29 11:41:53 KWK K/15/17/18 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK  „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00… Szczegóły
1949 2017-11-29 10:16:54 CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.                   Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje  Świadczenie usług nadzoru serwisowego nad eksploatowanymi… Szczegóły
1950 2017-11-28 09:53:10 SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły