Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1941 2016-06-29 13:47:51 BZ/ZC/03/16 Dostawa materiałów sanitarnych Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów. Szczegóły
1942 2016-06-29 13:25:11 BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń i jej Oddziałów. Szczegóły
1943 2016-06-29 13:01:24 BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń i jej Oddziałów. Szczegóły
1944 2016-06-29 10:21:33 KWK B/07/16 - Wykonanie tam izolacyjnych - 2 Części Część I: „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji partii wschodniej i szybu Andrzej VI dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” Część II: „Wykonanie… Szczegóły
1945 2016-06-29 06:53:09 SRK/TZ/KWK M-2265-37/16Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
1946 2016-06-28 14:55:44 SRK/TZ/KWK-2265-08/16 - Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami dla realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2016r. przepompowni „Wiadukt” na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w… Szczegóły
1947 2016-06-28 14:45:14 KWK C /15/16 - Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej ... „Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK "Centrum”   Szczegóły
1948 2016-06-28 14:43:49 SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 - „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Część I: „Chromatograf Agilent 7890A” Część II: „Młynek planetarny Lab-04-04 i 2 dwubębnowe młynki… Szczegóły
1949 2016-06-28 14:04:44 SRK/TZ/KWK C - 2265 – 16A/16 - „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego                    w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
1950 2016-06-27 10:43:37 KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK "Mysłowice" KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury przy szybie "Wschodnim" do przyjęcia wody z likwidowanej KWK "Mysłowice" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Mysłowice Szczegóły