UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1951 2017-11-27 14:14:39 KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł Szczegóły
1952 2017-11-27 13:15:06 KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, w tym: Pompownia Pompownia środków zamarzających Zbiornik stalowy Załadownia 1 Załadownia oraz pomost stalowy do placu miału płukanego Stacja przesypowa… Szczegóły
1953 2017-11-27 12:55:08 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II..... Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II w ramach zadania: Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń… Szczegóły
1954 2017-11-24 12:30:49 CZOK/WR/04/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. Szczegóły
1955 2017-11-24 07:44:19 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe....        Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla SRK S.A. w Bytomiu. Ogłoszenie UZP 621423-N-2017 z dnia 24.11.2017r.… Szczegóły
1956 2017-11-23 14:04:54 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych ... „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2018”. Wysokość wadium 6.000,00 zł Szczegóły
1957 2017-11-22 14:27:39 SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK "Centrum" w Bytomiu „Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu”: 1. BUDYNEK WSPÓLNY: Lampownia, Łaźnia, 2. HALA SPRĘŻAREK, WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA (W2) 3.… Szczegóły
1958 2017-11-22 13:23:23 SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału. Szczegóły
1959 2017-11-22 12:04:24 SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej… Szczegóły
1960 2017-11-22 09:57:15 SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 1. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły