UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1961 2017-11-22 09:22:52 SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A.   w Bytomiu Oddział KWK Centrum. 1.Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły
1962 2017-11-21 13:37:01 SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn           wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Wykonanie napraw i remontów silników oraz pozostałych maszyn elektrycznych zainstalowanych w maszynach wyciągowych,… Szczegóły
1963 2017-11-20 14:04:23 SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego „Dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu” Szczegóły
1964 2017-11-20 13:13:14 SRK/NZ/KWK BD - 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II „Dostawa rur do zabudowy w szybie „II” rurociągów ppoż., sprężonego powietrza i ociekowego wraz z elementami montażowymi” Szczegóły
1965 2017-11-17 14:48:35 KWK C/30/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””... I, II, III, IV, V CZĘŚĆ „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum”” Część I Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym Część II Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole… Szczegóły
1966 2017-11-17 14:02:10 CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część… Szczegóły
1967 2017-11-17 12:35:54 KWK M/10/17/18 - Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy" Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum" Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy" Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
1968 2017-11-17 12:00:42 SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów Budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Wysokość wadium: 3 000,00 zł brutto. Szczegóły
1969 2017-11-17 11:49:35 SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu 1Wysokość wadium: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy… Szczegóły
1970 2017-11-17 11:27:08 KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych „Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2018r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego Szczegóły