UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1971 2017-11-20 13:13:14 SRK/NZ/KWK BD - 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II „Dostawa rur do zabudowy w szybie „II” rurociągów ppoż., sprężonego powietrza i ociekowego wraz z elementami montażowymi” Szczegóły
1972 2017-11-17 14:48:35 KWK C/30/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””... I, II, III, IV, V CZĘŚĆ „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum”” Część I Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym Część II Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole… Szczegóły
1973 2017-11-17 14:02:10 CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część… Szczegóły
1974 2017-11-17 12:35:54 KWK M/10/17/18 - Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy" Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum" Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy" Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
1975 2017-11-17 12:00:42 SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów Budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Wysokość wadium: 3 000,00 zł brutto. Szczegóły
1976 2017-11-17 11:49:35 SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu 1Wysokość wadium: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy… Szczegóły
1977 2017-11-17 11:27:08 KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych „Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2018r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego Szczegóły
1978 2017-11-17 11:16:50 SRK/NZ/KWK P-2265-15/17 „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Wysokość wadium 2 000,00 zł… Szczegóły
1979 2017-11-17 11:05:13 SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” Szczegóły
1980 2017-11-16 08:36:29 KWK K/12/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego ... Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) nr… Szczegóły