Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1981 2016-10-19 12:48:04 KWK R/04/16/17/N - Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: – etap 1 – likwidacja przedziału drabinowego – etap 2 – likwidacja lin i naczyń wyciągowych – etap 3 – zasypanie szybu, położenie płyty zamykającej Część II Zadanie 1 - Likwidacja budynku depresyjnego (nadszybia) Zadanie 2 - Likwidacja wieży wyciągowej szybu Barbara Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: etap 1 – likwidacja… Szczegóły
1982 2016-10-19 11:48:33 SRK/TZ/CZOK-2265-48/16 Remont kolektora wód dołowych Remont kolektora wód dołowych – dostawa i wymiana mieszalnika wraz z armaturą, w kolektorze głównego odwadniania – pompownia „Siemianowice” dla  S.R.K.. S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
1983 2016-10-19 11:02:25 SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych Pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH – 10szt dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
1984 2016-10-19 10:55:06 SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
1985 2016-10-19 10:42:36 SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” „Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa  f 800 i lutni Spiro f 800 wraz z złączkami” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rozbark V”.   Szczegóły
1986 2016-10-19 10:37:17 SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 - „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w tym: Część I:   Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych typ MPP i ENMAG produkcji firmy ENKO. Część… Szczegóły
1987 2016-10-18 10:48:51 KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
1988 2016-10-17 07:30:00 KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Szczegóły
1989 2016-10-14 08:08:05 SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 - "Remont stojaków hydraulicznych i siłowników...." „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników osłony czoła ściany do obudowy KW-09/26POzW1/ZRP” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” w roku 2016. Szczegóły
1990 2016-10-14 07:44:13 KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej Budowa trasy transportu do pompowni głównej poz. 416 m w SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły