UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
11 2019-08-21 13:30:02 RO-BD-0035/19 - Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
12 2019-08-21 13:20:14 ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
13 2019-08-21 12:07:10 R-CZOK-0041/19 „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” Wysokość wadium: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę… Szczegóły
14 2019-08-21 11:00:32 RO-RY-0021/19 Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I". Witam! Uprzejmie proszę o złożenie oferty na "Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/48300614-32de-41e6-8bdb-af9aa90c3e13 Szczegóły
15 2019-08-21 10:42:54 ZP-MY-0002/19 - „Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem (w zakresie: - zasypania 6,00mb rury szybowej, wykonania zamknięcia rury szybowej płytą zamykającą).” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)   Szczegóły
16 2019-08-21 10:34:00 RO-RY-0020/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparka wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" Witam! Uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na "Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparki wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I".https://efo.coig.biz/inquiries/show/69d20c1d-0750-49a3-9f27-058a89335316  Osoba do kontaktu:… Szczegóły
17 2019-08-21 09:13:23 R-M-0023/19 „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r." „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r." Wysokość… Szczegóły
18 2019-08-21 08:59:14 R-JM-0012/19 Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz fizycznego wykonania zmian dla Oddziału KWK „Jas-Mos” SRK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz… Szczegóły
19 2019-08-20 13:00:19 R-KCL-0025/19 Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
20 2019-08-20 09:38:35 R-JM-0011/19 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju Wadium:  5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły