UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
191 2019-07-01 11:16:03 RO-PI-0021/19 "Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I" W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dziękujemy za udział w postępowaniu Zapraszamy do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu  pt. "Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana… Szczegóły
192 2019-07-01 11:02:44 R-BD -0010/19 - „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
193 2019-07-01 10:43:10 R-CZOK-0032/19 Dostawa materiałów budowlanych, w tym: Część I: Dostawa materiałów sypkich i budowlanych na pompownie ,,CZOK” Część II: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla pompowni ,,Saturn” Część III: Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla pompowni ,,Saturn” Część IV: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla pompowni ,,Saturn”-blachy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
194 2019-07-01 10:37:07 R-WII-0013/19-Wykonanie naprawy uszkodzonej konstrukcji żelbetowej fragmentu stropu budynku nadszybia szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.   Wykonanie naprawy uszkodzonej konstrukcji żelbetowej fragmentu stropu budynku nadszybia szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.  Wadium - 2 400,00 PLN… Szczegóły
195 2019-07-01 09:20:42 RO-RY-0016/19 Prace przygotowawcze obejmujące posadowienie przewoźnego wyciągu szybowego wraz z opuszczeniem naczynia na zrąb szybu "Głowacki" dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/a084b2ef-5d44-4239-a937-d3d7d2744fc4 Szczegóły
196 2019-07-01 08:41:32 ZP-C-0006/19 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
197 2019-06-28 11:27:45 Opinia uprawnionego rzeczoznawcy wraz z opracowaniem w sprawach ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
198 2019-06-27 13:38:18 RO-CZOK-0029/19 - Badanie stanu technicznego płyt z klinami Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
199 2019-06-27 13:32:24 RO-CZOK-0030/19 - Odbiór i utylizacja osadów z czyszczenia rurociągów Skrót do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
200 2019-06-27 13:29:30 RO-P-0048-19 Serwis urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Serwis urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły