UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1991 2017-11-14 09:03:44 SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK  „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
1992 2017-11-10 14:33:09 SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
1993 2017-11-08 17:40:11 CZOK/49/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 - 9. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Część 1 – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część 2 – KWK Anna,… Szczegóły
1994 2017-11-07 08:21:37 SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 „Remont pomp typu PSz 50; 80, 125 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” Szczegóły
1995 2017-11-03 13:08:08 CZOK/48/17/18 - „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” postępowanie  prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej… Szczegóły
1996 2017-11-03 13:03:43 SRK/TZ/KWK K-2265-07/17 Zakup oleju napędowego wraz z transportem do miejsca przeznaczenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” SRK/TZ/KWK K-2265-07/17 Zakup oleju napędowego wraz z transportem do miejsca przeznaczenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
1997 2017-11-03 09:49:58 SRK/TZ/KWK M-2265-11A/17- Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy  „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
1998 2017-11-03 09:34:19 KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ...." „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania pn. „Rekultywacja niecki osiadań wraz z naprawą stosunków wodnych w rejonie przyległym, objętym wpływami eksploatacji górniczej oraz naprawą dna i skarp cieku Branickiego” dla SRK… Szczegóły
1999 2017-11-02 14:25:29 SRK/TZ/BZ -2265-41/17 - Dostawa oprogramowania komputerowego... Część I - VII Część I.  Dostawa oprogramowania komputerowego dla branży geodezyjnej dla SRK S.A w Bytomiu :   WinKalk wer.3.9 firmy CODER Część II. Dostawa oprogramowania komputerowego dla branży geodezyjnej dla SRK S.A w… Szczegóły
2000 2017-11-02 14:07:17 SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. Szczegóły