UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2011 2017-10-26 12:51:32 SRK/TZ/CZOK-2265-47A/17 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi CZOK „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2012 2017-10-26 07:53:03 CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej... Likwidacja budynku rozdzielni głównej – 6 kV „Niwka – Modrzejów” wraz z budynkiem przyległym dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 600,00 zł… Szczegóły
2013 2017-10-24 14:58:43 SRK/TZ/KWK C-2265-54/17 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności… Szczegóły
2014 2017-10-23 08:48:37 KWK MY/08/17 - Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego                     Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego                     Zadanie 3: Likwidacja… Szczegóły
2015 2017-10-23 08:17:18 SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 - „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 ... " „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy… Szczegóły
2016 2017-10-20 13:30:47 CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego... Wykonanie korka hydroizolacyjnego nr 1 w wyrobiskach górniczych pompowni „Szombierki” poziom 790 m  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 605078-N-2017… Szczegóły
2017 2017-10-20 12:32:32 SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód… Szczegóły
2018 2017-10-20 12:27:11 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Szczegóły
2019 2017-10-20 12:14:47 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych...... Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2020 2017-10-19 12:43:57 KWK P/07/17/18 - 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”   Szczegóły