UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2011 2017-10-20 13:30:47 CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego... Wykonanie korka hydroizolacyjnego nr 1 w wyrobiskach górniczych pompowni „Szombierki” poziom 790 m  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 605078-N-2017… Szczegóły
2012 2017-10-20 12:32:32 SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód… Szczegóły
2013 2017-10-20 12:27:11 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Szczegóły
2014 2017-10-20 12:14:47 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych...... Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2015 2017-10-19 12:43:57 KWK P/07/17/18 - 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”   Szczegóły
2016 2017-10-17 15:32:12 KWK K/10/17/18 - Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia ... dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
2017 2017-10-17 08:27:29 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych.... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
2018 2017-10-17 07:48:36 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego .... „Remont rozrusznika elektrolitycznego do pompy wysokociśnieniowej typu OW dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK Centrum”.   Szczegóły
2019 2017-10-17 07:37:26 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego .... „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na działce nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach” Szczegóły
2020 2017-10-16 14:19:35 KWK C/37/17/18 - „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Likwidacja szybu „Skarga”– Etapy: Etap I - przygotowanie szybu do likwidacji, demontaż w szybie konstrukcji i urządzeń Etap II - demontaż górniczego wyciągu szybowego Etap III - rozbiórka budynku nadszybia… Szczegóły