UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2021 2017-10-16 10:49:26 CZOK/46/17/18 - „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I:       3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Część II:    … Szczegóły
2022 2017-10-16 10:19:06 KWK P/08/17 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z… Szczegóły
2023 2017-10-13 20:47:28 KWK BD/20/17 - Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary" : Część I i Część II Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary": Część I: Likwidacja budowli oczyszczalni ścieków. Część II: Likwidacja schronu przy bramie zachodniej.   Szczegóły
2024 2017-10-13 14:21:31 CZOK/21A/17 - Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”  Oddziału CZOK Szczegóły
2025 2017-10-13 13:59:13 KWK J M/15/17 Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu – Zdroju wraz z transportem Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych Część II: Dostawa elementów złącznych Część III: Dostawa uszczelek Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów Część V: Dostawa armatury Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz   z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos”   w Jastrzębiu – Zdroju wraz   z transportem                                    Część I: Dostawa… Szczegóły
2026 2017-10-13 13:55:27 SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. - kosztorys. „Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w roku 2017. Część 1 - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących naprawy żelbetowej konstrukcji wsporczej pod… Szczegóły
2027 2017-10-13 12:29:27 SRK/TZ/CZOK-2265-51/17 - „Dostawa schodów górniczych metalowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” „Dostawa schodów górniczych metalowych”  dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z opcją licytacji ustnej lub rokowań. Szczegóły
2028 2017-10-13 12:27:53 SRK/TZ/KWK C–2265–59/17 - ,,Zabudowa systemu łączności iskrobezpiecznej w szybie Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”” ,,Zabudowa systemu łączności iskrobezpiecznej w szybie Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”” Szczegóły
2029 2017-10-13 12:19:56 SRK/TZ/CZOK-2265-52/17- „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.   „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z opcja licytacji ustnej lub rokowań. Szczegóły
2030 2017-10-13 12:11:32 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. Szczegóły