UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2031 2017-07-05 13:08:32 SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej "Saturn" w Czeladzi dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2032 2017-07-05 11:58:03 SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” „Dostawa  suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Szczegóły
2033 2017-07-05 11:24:08 SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 - „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Szczegóły
2034 2017-07-05 11:21:43 SRK/TZ/BZ-2265-26/17Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze –Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice, KWK Jas-Mos, KWK Pokój I, KWK Krupiński, KWK Wieczorek I. Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem (OC delikt, kontrakt i pozostająca w zbiegu) z włączeniem… Szczegóły
2035 2017-06-30 14:08:43 KWK W/01/17 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.” „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w  2017 r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 400,00… Szczegóły
2036 2017-06-30 13:59:22 CZOK/15/17 - Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I - VI Roboty szybowe w Oddziale CZOK  Część      I:             Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Bańgów” - Pompownia „Siemianowice” Część      II:           Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice” Część      III:        … Szczegóły
2037 2017-06-30 12:10:46 AZM/02/17/18 -"Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” "Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: "Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz… Szczegóły
2038 2017-06-30 12:04:42 KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II:… Szczegóły
2039 2017-06-30 11:04:23 SRK/TZ/CZOK-2265-38/17 - „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2040 2017-06-30 11:00:22 SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu - Miechowicach" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu - Miechowicach" dla SRK S.A. w Bytomiu KWK "Centrum" Szczegóły