Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2031 2016-09-08 09:08:00 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej.... Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa, pomiary ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I - KWK "Centrum", Część II - KWK "Boże Dary", Część… Szczegóły
2032 2016-09-08 09:01:02 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 - „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.   ZA  ROK 2016  I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
2033 2016-09-08 07:58:54 KWK M/43/16/N - „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”   „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 1 - Taśma GT-1400/4-EP-1200mm okładka 4+3-L B1 przenośnikowa tkaninowo - gumowa trudnopalna z przekładkami poliestrowo-poliamidowymi EP z okładką… Szczegóły
2034 2016-09-08 07:30:30 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 - „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
2035 2016-09-07 14:03:48 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej „Dostawa łączności ratowniczej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum w 2016 r.” Szczegóły
2036 2016-09-02 12:55:26 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 - Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „Dostawa części do pomp wirowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
2037 2016-09-02 11:09:50 SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Oddziału Administracji Zasobów Mieszkaniowych. Szczegóły
2038 2016-08-31 11:53:32 SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I: Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk… Szczegóły
2039 2016-08-29 13:09:13 SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 - Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych ...   Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót obiektów budowlanych –… Szczegóły
2040 2016-08-24 13:39:43 SRK/TZ/KWK M-2265-43/16 - Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły