UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2041 2017-10-10 10:16:18 SRK/TZ/KWK C-2265-24A/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji Elektrometal S.A. - 5 szt. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. SRK/TZ/KWK C-2265-24A/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji Elektrometal S.A. - 5 szt. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
2042 2017-10-09 14:48:09 KWK K-J/04/17/18 - „Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”. „Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy  i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami,  dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”. Oferta powinna być… Szczegóły
2043 2017-10-09 13:24:48 SRK/TZ/AZM-2265-09/17/18- „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” Termin związania ofertą: 60 dni Szczegóły
2044 2017-10-09 13:15:37 SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 - „Dostawa drewna i tarcicy” „Dostawa drewna i tarcicy ” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Szczegóły
2045 2017-10-09 12:21:22 KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego... Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK "Anna". Szczegóły
2046 2017-10-06 15:04:51 SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 - „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" Szczegóły
2047 2017-10-06 14:13:30 KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych… Szczegóły
2048 2017-10-06 13:56:52 SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice. Szczegóły
2049 2017-10-06 12:07:55 SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego.." „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas-Mos” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
2050 2017-10-05 15:06:38 KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 800,00 zł… Szczegóły