UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2051 2017-10-05 09:52:12 CZOK/44/17/18 - „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy… Szczegóły
2052 2017-10-05 09:46:28 SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II –… Szczegóły
2053 2017-10-04 14:36:41 SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” SRK/TZ/KWK C-2265--55/17 Wykonanie projektów: Część I:   Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru… Szczegóły
2054 2017-10-04 14:14:15 CZOK/25A/17 Roboty szybowe.... . „Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szyb "Bańgów" - Pompownia Siemianowice” wadium: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta… Szczegóły
2055 2017-10-04 07:46:20 KWK K/08/17 - „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Remont część mechaniczna Remont silnika… Szczegóły
2056 2017-10-03 15:03:16 KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… Szczegóły
2057 2017-10-03 14:55:28 SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2058 2017-10-03 14:43:03 KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę, Część… Szczegóły
2059 2017-10-03 13:55:49 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” „Likwidacja szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „PokójI” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
2060 2017-10-03 13:54:28 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". Szczegóły