UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2061 2017-06-14 16:06:09 BZ/03/17 - „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”  „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”   Szczegóły
2062 2017-06-14 10:33:45 SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem... Remont suwnicy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2063 2017-06-14 10:25:04 SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2064 2017-06-14 09:54:54 KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I  –  remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1.    … Szczegóły
2065 2017-06-14 09:40:27 SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola i garażu przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu dla SRK S.A.… Szczegóły
2066 2017-06-12 10:37:59 KWK J-M/07/17 - Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
2067 2017-06-09 14:43:43 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki.... Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w zlikwidowanej KWK "Szombierki" w związku z zakończeniem odwadniania przez Pompownię "Szombierki" dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2068 2017-06-09 12:30:15 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej..... Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie "Wschodnim II" należącym do PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła (dawniej KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła") do przyjęcia wody z likwidowanej… Szczegóły
2069 2017-06-09 12:16:00 AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część I       „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych  w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
2070 2017-06-09 10:43:52 KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych... Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie:… Szczegóły