Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2071 2016-04-16 09:55:42 CZOK/17/16 - Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2072 2016-04-16 09:35:48 KWK C/07/16 - „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Część I: Dostawa 1 szt. agregatu pompowego z napędem elektrycznym przeznaczonego do… Szczegóły
2073 2016-04-15 22:33:19 CZOK/10/16 - Dostawa ciągnika akumulatorowego ... Dostawa ciągnika akumulatorowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2074 2016-04-15 22:11:40 AZM/05/16 - Roboty dekarsko - blacharskie, remont instalacji ... Roboty dekarsko - blacharskie, remont instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Ustronie nr 11, nr 12, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Szczegóły
2075 2016-04-15 13:48:12 CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne... Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń: Centralnego Zakładu Odwadniania… Szczegóły
2076 2016-04-15 13:34:41 KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej..... Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016 roku. Szczegóły
2077 2016-04-15 13:24:10 CZOK/16/16/17"Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I:          Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej… Szczegóły
2078 2016-04-15 13:19:23 SRK/TZ/KWK C-2265-07/16 - Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli ... „Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli zasilających rozdzielnię 6 kV na stawach osadowych wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2079 2016-04-15 13:05:37 CZOK/33/16 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III: „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Część I:        Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II:        Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III:    „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3)… Szczegóły
2080 2016-04-15 12:15:52 CZOK/30/16 Remont rząpia pompowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Remont rząpia pompowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły