Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
201 2018-10-01 09:57:05 Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
202 2018-10-01 09:30:51 Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
203 2018-10-01 09:08:02 Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
204 2018-09-28 13:22:00 SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". Wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
205 2018-09-28 11:08:47 SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 - Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddział KWK  „Krupiński” w Suszcu   UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
206 2018-09-28 11:01:06 Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
207 2018-09-28 10:32:06 Dostawa pyłu kamiennego - przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
208 2018-09-28 09:58:50 SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
209 2018-09-28 09:34:25 SRK/NZ/KWK S–2265–22/18 Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG ”Ruda Śląska –Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda Śląska-Panewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
210 2018-09-28 08:25:31 CZOK/38/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektrotechnicznych... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły