UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
201 2019-07-03 13:52:06 RO-P-0052-19 Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w rejonie Rozdzielni znajdującej się na terenie zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w rejonie Rozdzielni znajdującej się na terenie zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
202 2019-07-03 13:50:42 R-CZOK-0012/19-1 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK - Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie „Kolejowy I”- Pompownia Siemianowice R-CZOK-0012/19-1 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK - Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie „Kolejowy I” - Pompownia Siemianowice Wadium do przetargu: 1 400,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
203 2019-07-03 13:20:32 RO-PI-0022/19 „Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dziękujemy za udział w postępowaniu   Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na: „Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych  dla SRK S.A. Oddział… Szczegóły
204 2019-07-03 12:42:57 R-WII-0014/19 „Dostawa części do lamp górniczych typu LN-IZA, LN-LUNA oraz materiałów eksploatacyjnych do ładownic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK Wieczorek II” „Dostawa części do lamp górniczych typu LN-IZA, LN-LUNA oraz materiałów eksploatacyjnych do ładownic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w  Katowicach, KWK Wieczorek II” Wadium: 1 200,00zł UWAGA… Szczegóły
205 2019-07-03 12:31:01 R-KCL-0017/19 "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic na obiektach należących do SRK S.A. – Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej w latach 2020 – 2022” Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic na obiektach należących do SRK S.A. – Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej w latach 2020 –… Szczegóły
206 2019-07-03 12:16:19 ZP-CZOK-0009/19 „Remont naczyń wyciągowych” Część I: Remont skipoklatek – Pompownia Szombierki Część II: Remont elementów nośnych naczyń wyciągowych - wymiana głowicy naczynia wyciągowego – Pompownia Dębieńsko „Remont naczyń wyciągowych” Część I: Remont skipoklatek – Pompownia Szombierki Część II: Remont elementów nośnych naczyń wyciągowych - wymiana głowicy naczynia wyciągowego – Pompownia Dębieńsko Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
207 2019-07-03 11:03:46 RO-KCL-0023/19-1-241900051-Zakup klimatyzatorów przenośnych na potrzeby Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Zakup klimatyzatorów przenośnych na potrzeby Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/dd90fbf9-4432-4702-8173-fa58a874226a   Szczegóły
208 2019-07-03 07:37:59 RO-BD-0028/19 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
209 2019-07-03 06:05:31 RO-P-0050-19-1 Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT  (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
210 2019-07-02 12:54:07 RO-JM-0033/19 - Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" w 2019 r. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły