UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
201 2019-07-12 14:12:36 R-MY-0001/19-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Wadium: 2 000,00zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
202 2019-07-12 12:51:15 R-C-0021/19 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager                                                                 Część II – Przegląd, legalizacja… Szczegóły
203 2019-07-12 10:03:44 R-CZOK-0027/19-1 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
204 2019-07-12 09:07:30 R-C-0016/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
205 2019-07-12 07:33:03 R-C-0014/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
206 2019-07-11 10:50:35 R-S -0014/19 - „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.” „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK  „Śląsk” w 2019r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
207 2019-07-11 10:15:01 RO-BD-0030/19 - „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”. RO-BD-0030/19 - „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”.   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
208 2019-07-10 12:23:59 ZP-WII-0007/19 - „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” znak sprawy: ZP-WII-0007/19 „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz  likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2.… Szczegóły
209 2019-07-10 12:00:19 ZP-CZOK-0011/19: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu "Witold II" dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi - etap I i II. nazwa postępowania: Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu "Witold II" dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi - etap I i II znak sprawy: ZP - CZOK - 0011/19 Link do… Szczegóły
210 2019-07-10 11:44:26 R-C-0020/19Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Wysokość wadium: 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100) Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy Szczegóły