Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2141 2016-06-29 13:01:24 BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń i jej Oddziałów. Szczegóły
2142 2016-06-29 10:21:33 KWK B/07/16 - Wykonanie tam izolacyjnych - 2 Części Część I: „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji partii wschodniej i szybu Andrzej VI dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” Część II: „Wykonanie… Szczegóły
2143 2016-06-29 06:53:09 SRK/TZ/KWK M-2265-37/16Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
2144 2016-06-28 14:55:44 SRK/TZ/KWK-2265-08/16 - Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami dla realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2016r. przepompowni „Wiadukt” na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w… Szczegóły
2145 2016-06-28 14:45:14 KWK C /15/16 - Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej ... „Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK "Centrum”   Szczegóły
2146 2016-06-28 14:43:49 SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 - „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Część I: „Chromatograf Agilent 7890A” Część II: „Młynek planetarny Lab-04-04 i 2 dwubębnowe młynki… Szczegóły
2147 2016-06-28 14:04:44 SRK/TZ/KWK C - 2265 – 16A/16 - „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego                    w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2148 2016-06-27 10:43:37 KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK "Mysłowice" KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury przy szybie "Wschodnim" do przyjęcia wody z likwidowanej KWK "Mysłowice" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Mysłowice Szczegóły
2149 2016-06-24 12:23:26 CZOK/42/16 - „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” ... „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” Zadanie I:   „Dostawa i zabudowa systemu wibrodiagnostycznego wentylatorów zainstalowanych w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Bangów”. Zadanie II:   „Dostawa i zabudowa systemu… Szczegóły
2150 2016-06-24 12:08:04 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla SRK S.A. Oddziały: KWK Makoszowy , KWK Centrum, KWK Kazimierz Juliusz Część IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od… Szczegóły