Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2161 2016-06-16 11:59:32 SRK TZ CZOK-2265-19/16/17 - Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - pompownia Pstrowski Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - pompownia Pstrowski Szczegóły
2162 2016-06-15 14:14:45 SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu "Chrobry II" i "Ryszard II" wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich "Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu "Chrobry II" i "Ryszard II" wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Pszowie KWK… Szczegóły
2163 2016-06-15 11:29:01 KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” „Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
2164 2016-06-13 11:56:49 KWK M/35/16 - Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu...... Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu Szczegóły
2165 2016-06-13 11:09:08 SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 - „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2166 2016-06-13 10:48:29 SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 - „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” Szczegóły
2167 2016-06-12 08:48:21 CZOK/24A/16 - Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I - Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. i/lub Część II… Szczegóły
2168 2016-06-10 13:35:21 SRK/TZ/CZOK-2265-17/16 "Dostawa szelek bezpieczeństwa" "Dostawa szelek bezpieczeństwa" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2169 2016-06-10 13:17:04 SRK/TZ/CZOK-2265-41/16 "Dostawa Łożysk" „Dostawa łożysk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2170 2016-06-10 12:34:31 SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Serwis pól rozdzielczych II części SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Świadczenie usług serwisowych: Część I: Pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji Elektrometal S.A. - 6 szt., Część II: Pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH - 10… Szczegóły