Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2171 2016-06-10 12:21:54 SRK/TZ/CZOK-2265-25/16 "Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych" „Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2172 2016-06-10 09:47:16 SRK/TZ/CZOK-2265-14A/16 Dostawa materiałów budowlanych Dostawa materiałów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2173 2016-06-08 09:11:51 SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wyciągi szybowe SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych dla SRK S.A. Oddział w… Szczegóły
2174 2016-06-06 15:03:33 BZ/04/16/17 - Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dla części obejmujących: Część 1. „Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń      S.A w obrębie gmin: Sosnowiec i Jaworzno Część 2.… Szczegóły
2175 2016-06-06 13:07:45 SRK/TZ/KWK C-2265-14/16 - „Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Skarga" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Skarga" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
2176 2016-06-06 13:05:08 BZ/06/16 - „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” dla części obejmujących: Część I   Miasto i gmina: Pszów. Część II  Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych: Oddziału KWK „Anna”… Szczegóły
2177 2016-06-06 12:54:54 BZ/05/16 - Określenie wartości rynkowej składników majątku Określenie wartości rynkowej składników majątku zlokalizowanego w województwach: śląskim, małopolskim i dolnośląskim, nie będącego własnością SRK S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności SRK S.A. w ramach obrotu, regulacji stanu… Szczegóły
2178 2016-06-06 09:39:35 KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej oraz wyrobisk mających połączenie z powierzchnią wraz z badaniami geofizycznymi w aspekcie zagrożeń i zagospodarowania terenu pogórniczego likwidowanej KWK „Kazimierz – Juliusz” dla SRK S.A. Szczegóły
2179 2016-06-03 14:43:50 KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum" Cz. I-III „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum", w tym: Część I - Spoiwo mineralno cementowe Adibet-TP w odmianie Adibet-T wytrzymałość na… Szczegóły
2180 2016-06-03 12:05:24 KWK C/13/16 - Dostawa urządzeń dyspozytorskich... Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły