UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2181 2017-06-30 13:59:22 CZOK/15/17 - Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I - VI Roboty szybowe w Oddziale CZOK  Część      I:             Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Bańgów” - Pompownia „Siemianowice” Część      II:           Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice” Część      III:        … Szczegóły
2182 2017-06-30 12:10:46 AZM/02/17/18 -"Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” "Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: "Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz… Szczegóły
2183 2017-06-30 12:04:42 KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II:… Szczegóły
2184 2017-06-30 11:04:23 SRK/TZ/CZOK-2265-38/17 - „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2185 2017-06-30 11:00:22 SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu - Miechowicach" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu - Miechowicach" dla SRK S.A. w Bytomiu KWK "Centrum" Szczegóły
2186 2017-06-30 10:24:15 KWK BD/12/17 - „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg... „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg, wiercenie i iniekcja… Szczegóły
2187 2017-06-30 10:08:58 SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 - „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” dla SRK S.A. Oddział    Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi       Szczegóły
2188 2017-06-30 08:46:51 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych... „Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych (miejsc postojowych) w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
2189 2017-06-30 08:10:28 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego... „Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Sośnica”, w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.   Szczegóły
2190 2017-06-30 07:44:25 SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w… Szczegóły