UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
211 2019-07-10 11:44:26 R-C-0020/19Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Wysokość wadium: 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100) Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy Szczegóły
212 2019-07-10 10:14:45 RO-P-0054/19 dostawa osprzętu teletechnicznego   Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa osprzętu teletechnicznego (aparatów telefonicznych) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I aparat telefoniczny Siemens Gigaset DA-610 (lub równoważny).                             (5 sztuk) aparat telefoniczny bezprzewodowy Siemens Gigaset… Szczegóły
213 2019-07-10 09:09:14 RO-M-0019/19 Naprawa palnika Weishaupt RGL 60/2-A o mocy 0,8-6,6 MW kotła olejowo-gazowego SEFAKO EOG 6.5 1.3 dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego  Formularza Ofertowego Szczegóły
214 2019-07-10 07:58:20 RO-M-0018/19 Wykonanie badania laboratoryjnego 2-ch próbek wyrobu węglowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Link do elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
215 2019-07-09 13:47:33 RO-PI-0024/19 Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich. Dziękujemy za udział w postępowaniu w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn. "Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich." Termin… Szczegóły
216 2019-07-09 13:04:34 ZP-AZM-0006/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu. Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w… Szczegóły
217 2019-07-09 12:02:51 RO-CZOK-0031/19 - „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” Link do elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
218 2019-07-09 11:26:24 R-WII-0015/19 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
219 2019-07-08 11:30:52 RO-BD-0029/19 - Dostawa elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach RO-BD-0029/19 - Dostawa elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
220 2019-07-08 08:40:38 RO-PI-0023/19 „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich.” Dziękujemy za udział w postępowaniu w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do złożenia oferty w postępowanie pt.: „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych dla SRK… Szczegóły