Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2201 2016-05-18 11:16:01 KWK A/01/16/17 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” Część I: Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo – wentylacyjnym i mierniczym, Część II: Świadczenie usług utrzymania ruchu… Szczegóły
2202 2016-05-18 11:01:01 KWK C/10/16 - Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu”. Szczegóły
2203 2016-05-18 09:09:14 KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ...."  „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód w zakresie energomaszynowym”   Szczegóły
2204 2016-05-18 08:53:12 SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział SRK w Bytomiu KWK Rozbark V. Przedmiot zamówienia musi być musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany,… Szczegóły
2205 2016-05-18 07:54:53 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 - „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
2206 2016-05-18 07:47:39 SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Dostawa wciągników i podnośników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2207 2016-05-17 14:52:52 SRK/TZ/KWK M - 2265 - 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia… Szczegóły
2208 2016-05-13 13:02:30 KWK KJ/WR/01/15/16 - Dostawa wody ... KWK Kazimierz Juliusz „Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do istniejących punktów odbioru Oddziału SRK S.A. KWK „Kazimierz Juliusz”  i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej”. Szczegóły
2209 2016-05-13 12:57:28 KWK A/WR/02/16/17 - Część I: Dostawa energii elektrycznej ... KWK Anna, Część II: Dostawa energii cieplnej ... KWK Anna, Część III: dostawa wody do obiektów... KWK Anna Cześć I Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna”   Cześć II Dostawa energii cieplnej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna”   Cześć III… Szczegóły
2210 2016-05-13 12:47:43 KWK B/05/16 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ... Część I, Część II „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń  i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz elektroenergetycznych dla Oddziału… Szczegóły