UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2201 2017-06-21 11:51:25 SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane i/lub Część III – Drewno do klinów kablowych i przekładek PG i/lub… Szczegóły
2202 2017-06-21 11:09:33 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
2203 2017-06-21 10:36:55 SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK "Centrum" SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych: Część I - Serwis pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH - 10 szt. i/lub Część II- Serwis pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji… Szczegóły
2204 2017-06-20 11:55:42 SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział… Szczegóły
2205 2017-06-19 09:53:39 CZOK/WR/02/17/18"Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Wody kopalniane dopływające do wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Dębieńsko” należą do miernie i silnie zasolonych. Zbiorcze wody dopływające do poziomów 310 m, 410 m i 600 m posiadają zawartość chlorków i… Szczegóły
2206 2017-06-14 16:06:09 BZ/03/17 - „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”  „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”   Szczegóły
2207 2017-06-14 10:33:45 SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem... Remont suwnicy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2208 2017-06-14 10:25:04 SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2209 2017-06-14 09:54:54 KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I  –  remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1.    … Szczegóły
2210 2017-06-14 09:40:27 SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola i garażu przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu dla SRK S.A.… Szczegóły